Natuur op Ameland - strand
Natuur op Ameland

Natuur en stranden op Ameland

Het Waddeneiland Ameland, dat aan de Waddenzee (Unesco Werelderfgoed) ligt, heeft een schatkamer vol ongerept natuurschoon.

Geniet van de natuur op Ameland!

Natuurgebied het Oerd en de Hon

 

Op de oostpunt van Ameland ligt een oud en groot duingebied: het Oerd. Ten oosten hiervan ligt de Hon, een uitgestrekt gebied dat bestaat uit een strandvlakte met jonge duinen en aan de wadkant een grote kwelder. Samen vormen ze een natuurgebied van internationale betekenis. Het betreft een zeer afwisselend landschap met hoge duintoppen en laaggelegen valleien met duinmeertjes. Vanaf hoge duinen heeft u een prachtig uitzicht over de nabijgelegen kwelders, waar met hoogwater duizenden vogels rusten.

 

Er broeden meer dan zestig vogelsoorten en er is een rijke plantengroei, gevarieerd door de grote afwisseling in het landschap. Van laag tot hoog, van zout tot zoet, van droog tot nat en van kalkarm tot kalkrijk.

Het Oerd is een oud begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien. Het gebied de Hon is nog voortdurend aan verandering onderhevig, nieuwe duinen vormen zich hier en de kwelder breidt zich gestadig uit. De velduil broedt er en het lamsoor is er aan het eind van de zomer talrijk. De plant zet grote delen van het gebied in een paarse gloed.

     

In de oostelijke oude duinen van het Oerd is de zilvermeeuw sterk vertegenwoordigd. Er is een kolonie van zo'n 3300 paren. Er zijn nog meer meeuwensoorten. De stormmeeuw, een kleiner familielid van de zilvermeeuw, broedt er in enkele kolonies en ook de Britse mantelmeeuw laat zich op het Oerd zien. De omgeving is ideaal voor de blauwe en bruine kiekendief. Andere algemene broedvogels zijn eidereend, bergeend, wulp, kluut, visdief, tapuit en sprinkhaanrietzanger.

 

Buiten het broedseizoen zijn er veel vogels die hun heil proberen te vinden op het Wad. Als ze na het zoeken van voedsel weer terug komen omdat het hoog water wordt, rusten ze op het Oerd en de Hon. Vooral in de herfst gaat het om tienduizenden vogels, waaronder scholekster, rosse grutto, wulp, tureluur en bonte strandloper. In het voorjaar trekken duizenden rotganzen over. Zij doen Oost-Ameland aan, onderweg naar hun broedgebied in het Poolgebied.

Stranden op Ameland

Ameland heeft geweldige zandstranden langs de hele Noordzeekust. 

 

Het strand van Nes ligt op korte afstand vanaf de boot, met een strandpaviljoen en een restaurant net binnen het duin. In de zomermaanden is hier veel dagtoerisme en kan het strand wat drukker zijn. Overigens zijn de stranden op Ameland nooit echt druk; een paar honderd meter naar links of rechts en je bent weer helemaal alleen.
 
Het strand van Hollum is het mooiste van het hele eiland. Vanaf dit strand heb je uitzicht op Terschelling.
 
Bij het dorp Buren, waar veel campings en bungalow parken in de buurt liggen, heb je een mooi breed strand. Hier kun je heerlijk zonnebaden of aan sport en spel doen. Aan de binnenkant van de duinen zijn nog enkele restaurants.
 
Het strand van Ballum is een uitstekende plek om te genieten van de mooie natuur en de vele wadden vogels. 
 
Op het uitgestrekte strand van Ameland zijn vier strandpaviljoens; het gehele jaar door kun je hier genieten van een hapje en een drankje. Het uitzicht op het strand van Ameland en de Noordzee is prachtig. Bij deze strandpaviljoens kun je onder toezicht van strandwachten zwemmen, let wel op de vlag (groen of rood)!Rood is afgaand water wat betekent dat zwemmen niet is toegestaan. Groen is opkomend water en dan is zwemmen wel toegestaan.
 
Alle stranden hebben goede gratis parkeergelegenheden.